Search
Close this search box.

Česká vláda by měla jednoznačně podpořit stabilitu Černé Hory

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Zájmem České republiky je stabilní situace na západním Balkáně a podpora spojenců. V současné době panuje mezi Srbskem a Černou Horou mezinárodní napětí v otázce fungování pravoslavné církve. V Černé Hoře dochází k politickým a vnitro-bezpečnostním tlakům, jelikož srbská pravoslavná církev má mezi černohorskou populací silné zastoupení.

Ruský stát dlouhodobě užívá pravoslavnou církev jako zpravodajský a nátlakový nástroj, což byl hlavní důvod, proč se ukrajinská pravoslavná církev odtrhla od ruské ortodoxní církve. Obdobný trend sledujeme na Balkáně, kde srbská pravoslavná církev funguje v úzké spolupráci s ruskými aktéry, kteří se snaží na Balkáně prosazovat své geopolitické zájmy. Zájmem Ruska je destabilizace Černá Hory a v ideálním případě její opuštění NATO. Současné incidenty spojené s geopolitickými ambicemi Srbska a Ruska vůči Černé Hoře jsou z pohledu zájmů NATO na Balkáně nepřátelské.

Černá Hora je členem NATO a Česká republika by se měla jednoznačně za tohoto spojence politicky a diplomaticky postavit. Představitelé Černé Hory by měli jasně vědět, že české politické a bezpečnostní instituce jsou na její straně a jsou připraveny adekvátně intervenovat, pokud to bude potřeba.