Search
Close this search box.

Česká vláda by měla jasně přivítat americký příspěvek do Iniciativy tří moří a navrhnout českou strategii

  • USA poskytnou v rámci „Iniciativy tří moří“ 1 miliardu dolarů na zvýšení energetické bezpečnosti.

  • „Iniciativa tří moří“ (prostor mezi Jaderským, Baltským a Černým mořem, zkráceně 3SI), zaměřená na rozvoj infrastruktury v našem regionu, je rozvíjena na úrovni hlav států. Jejího úvodního summitu ve Varšavě v roce 2017 se zúčastnil prezident USA Donald Trump. Spojené státy vidí potenciální přínos 3SI ve dvou rovinách. Za prvé v energetické infrastruktuře a za druhé v rovině bezpečnostní.
  • USA představily na půdorysu 3SI iniciativu Partnerství pro transatlantickou energetickou spolupráci („P-TEC“). Pilotně se týká výlučně členských států 3SI, přičemž země západní Evropy, ale i země v sousedství EU, by mohly být v roli pozorovatelů. V dalších fázích se bude P-TEC rozšiřovat, přičemž budou uplatněna i jiná než geografická kritéria (členství v EU, Východní partnerství, členství v NATO atd.).
  • Na přelomu minulého a letošního roku bylo přijato rozhodnutí, že Spojené státy poskytnou střední a východní Evropě jednu miliardu dolarů na projekty mající za cíl zvýšit energetickou bezpečnost této části Evropy. Ministr zahraničí Pompeo oznámil, že finanční prostředky budou transferovány v rámci platformy 3SI prostřednictvím vládní agentury DFC ( International Development Finance Corporation) s podporou Kongresu USA.
  • Tak významný finanční impulz bude generovat příliv dalších privátních investic do energetických propojení a má tudíž výrazný potenciál ve smyslu zvýšení energetické bezpečnosti celého regionu.
  • Doposud váhavý postoj české vlády k Iniciativě tří moří se rozhodně musí změnit. Na další setkání 3SI je třeba vysílat adekvátní zástupce České republiky s předem vyjednaným dostatečným mandátem. To samé platí pro pracovní skupinu pro energetiku v rámci tzv. Varšavského procesu iniciovaného Polskem a USA.
  • Vláda ČR musí s Polskem též uspokojivě vyřešit otázku druhé větve česko-polské plynové propojky. O tomto obousměrném propojení (Stork II) se jedná od roku 2014. V červenci 2015 Evropská unice vyčlenila na tento projekt 62,5 mil euro. O rok později se vláda Polska rozhodla projekt pozastavit a v létě 2016 tak nárok na dotaci z EU propadl. Argumentem Polska bylo, že se Storkem II mohou do polské potrubní soustavy dostat molekuly ruského plynu, a to kvůli napojení České republiky na plynovod Nordstream I. Vláda by měla urychleně iniciovat mezistátní jednání s cílem dosáhnout v této záležitosti konvergence postojů obou zemí.