Search
Close this search box.

Česká republika by měla vypovědět extradiční dohodu s Hongkongem

Čínská vláda přijala nové bezpečnostní zákony, které fakticky z původně autonomního Hongkongu dělají součást totalitního režimu, což zahrnuje i extrémně tvrdé tresty za politické názory. Čínská vláda tak porušila své vlastní mezinárodní závazky, které garantovaly autonomii a ne-totalitní systém vládnutí v Hongkongu do roku 2047. V reakci na tento krok 27 demokratických zemí podalo k Radě OSN pro lidská práva společné odsuzující stanovisko, ke kterému se z neznámých důvodů česká vláda odmítla připojit. Jde o další submisivní krok současné české vlády vůči Číně, obdobně jako když v červenci 2019 22 demokratických států společně kritizovalo brutalitu v čínských koncentračních táborech, přičemž Česká republika mezi spolusignatáři z neznámých důvodů také chyběla. Deklarovaný lidskoprávní důraz české zahraniční politiky tak za současné vlády přestává v této oblasti platit, jako kdyby se česká vláda bála kritizovat Čínu podobnými prohlášeními, byť v některých individuálních projevech i na půdě Rady OSN pro lidská práva Česko kritické je.

V reakci na porušení mezinárodních závazků čínskou vládou v Hongkongu některé státy bezodkladně vypovídají extradiční dohody s Hongkongem, protože nechtějí čínské vládě umožnit zneužívat vydávání lidí do Číny, kde neexistuje reálně právo na spravedlivý soudní proces. Během letošního dubna také český Ústavní soud uznal, že čínské straně nelze její záruky o spravedlivém soudním procesu věřit. Když nyní čínská vláda prakticky převzala správu nad dosud autonomním Hongkongem a došlo k vytvoření brutálního právního nástroje umožňující čínské vládě stíhat cizí státní občany mimo území Číny na základě jejich politických názorů, česká vláda by měla jednat.

Spojené státy, Kanada, Austrálie, nebo Velká Británie už oznámily vypovězení nebo pozastavení svých extradičních smluv s Hongkongem, což by česká vláda měla urychleně provést také.