Search
Close this search box.

Česká republika by měla aktivněji prosazovat podporu Ukrajiny v EU

 • V těchto dnech a týdnech se rozbíhají vyjednávání a diskuse o budoucí politice EU směrem k zemím Východního partnerství (Ukrajina, Gruzie, Moldavsko, Bělorusko, Arménie, Ázerbájdžán), během kterých se rozhodne, jakým způsobem bude EU nadále podporovat tyto země (vnitřní reformy nebo zvyšování jejich odolnosti vůči vnějšímu ohrožení především ze strany Ruska).

 • V úterý (4. února) se v Praze uskutečnilo historicky první zasedání Česko-ukrajinského fóra, jehož se zúčastnili experti a představitelé nevládních organizací z obou zemí.
 • Během fóra mnohokrát zaznělo, že ČR má velký, ale nenaplněný potenciál sehrát jednu z klíčových rolí v EU při podpoře demokratické Ukrajiny. ČR má s Ukrajinou historicky dobré vztahy a patří mezi 10 největších obchodních partnerů Ukrajiny. Reputace a jméno ČR je na Ukrajině vysoko ceněno.
 • Nezávislá a suverénní Ukrajina sehrává klíčovou roli pro zajištění stability a bezpečnosti na evropském kontinentu a také při transformaci a přeměně ostatních post-sovětských zemí (včetně Ruska).
 • Z těchto (a dalších) důvodů by měla Česká republika aktivněji podporovat Ukrajinu na úrovni EU, včetně vlastních iniciativ v politice Východního partnerství. ČR má také potenciál stát se „advokátem“ Ukrajiny i skrze V4.
 • Konkrétní doporučení:
  Účastníci společného fóra v úterý zmínili řadu praktických kroků, díky kterým by se ČR mohla stát čelní zemí podporující Ukrajinu:

  • V roce 2022 zorganizovat v rámci českého předsednictví v EU tradiční mezinárodní konferenci na vysoké úrovni „Ukraine Reform Conference“, kterou dříve hostily například Kanada, Velká Británie, Dánsko a letos Litva;
  • Předávat Ukrajině vlastní zkušenosti a know-how ohledně nezbytných reforem a opatření, která by vedla k posílení odolnosti Ukrajiny vůči vnějším vlivům a vnější agresi;
  • Využívat cenných praktických zkušeností Ukrajiny z oblasti boje proti dezinformacím a ruské propagandě.