Search
Close this search box.

Background paper: Vyzbrojování Armády České republiky

Cílem tohoto analytického textu je zmapovat veřejnou a odbornou diskuzi o reformě armády České republiky a zvážit možnosti, které má armáda při vyzbrojování. Tento dokument je dílčím výstupem Programu o českých zájmech v Evropě pro talentované studenty. Bude sloužit jako podklad pro veřejnou debatu, kterou think-tank Evropské hodnoty pořádá 27. března 2013 v Praze. Postoje prezentované v textu vyjadřují názor autorů a nemusejí se shodovat s postoji organizátora (Evropské hodnoty) ani partnerů projektu.

DOKUMENT KE STAŽENÍ V PDF

Think-tank Evropské hodnoty v rámci Programu o českých zájmech pro talentované studenty představuje background paper, který shrnuje diskuzi o vyzbrojování české armády. Již ve středu organizace pořádá o tomto tématu veřejnou DEBATU O ČESKÝCH ZÁJMECH.

Jak nejefektivněji vyzbrojit armádu České republiky? Text paperu zkoumá, zda li je zájmem České republiky více investovat do rozvoje obranného průmyslu a vývoje nových technologií či pořizovat více armádní techniky a výstroje v zahraničí.

(zdroj: Armáda ČR)

SHRNUTÍ PAPERU:

Finanční situace Ministerstva obrany jej značně omezuje při provádění reforem Armády ČR, které jsou vytyčeny ve strategických dokumentech, například Bezpečnostní strategii ČR z roku 2003. V roce 2013 obranný rozpočet klesl až na 42 miliardy Kč.  Rozpočtová kapitola určená na akvizici nové výstroje a techniky tvořila v roce 2011 pouze 13% z celého rozpočtu ministerstva.  Armáda České republiky je přitom nutné přezbrojit, aby byla schopna se zapojit do zahraničních misí Evropské unie (EU) či Severoatlantické aliance (NATO). Ministerstvo obrany musí zvážit oba tyto aspekty před uskutečněním dalších reformních kroků.

Nabízejí se dvě možná řešení. První z nich počítá s investicemi do rozvoje českého obranného průmyslu. Druhé preferuje akvizice armádní techniky a výstroje od zahraničních výrobců.

Česká republika má za sebou dlouho a úspěšnou tradici českého zbrojního průmyslu, která sahá až do dob Rakouska – Uherska.  Výroba se rozvíjela i v období obou světových válek a největšího významu dosáhla v období socialismu. Česká republika byla v té době významným exportérem v rámci východního bloku. V roce 1987 dosáhla produkce zbrojního průmyslu 29 miliard Kčs, kde přibližně 70% našeho exportu putovalo do Sovětského svazu.Po rozpadu Sovětského svazu produkce prudce klesla na 4,6 miliard Kč a v současné době jsou pro rozšíření výroby nutné značné investice. Rozvoj českého průmysl by mohl významně pomoci české ekonomice a především snížit nezaměstnanost.

Získat novou techniku a výstroj může AČR i od zahraničních firem, mezi něž patří například Lockhead Martin, Boeing či BAE, jejichž technika byla prověřena i ve válkách v Iráku a Afghánistánu. Nákupy v zahraničí může Armáda České republiky uskutečňovat skrze veřejné tendry nebo za pomoci agentur pro společné nákupy spadajících pod NATO či EU. Výhodou takových nákupů může být nižší cena a pořízení velmi kvalitních produktů. V minulosti však byly tyto nákupy často provázeny korupčními skandály.

(zdroj: Armáda ČR)

V rámci paperu jsme identifikovali klíčové otázky, kterým bude vedení rezortu čelit:

Je z pohledu současného využívání jednotek AČR nutné navýšit rozpočtovou kapitolu pro vyzbrojování

  • Měla by Česká republika upřednostňovat české firmy při vyzbrojování AČR?
  • Je z pohledu Ministerstva obrany možné v době rozpočtových škrtů uvažovat o navýšení investic do českého obranného průmyslu?
  • Mají české vojenské výrobky možnost obstát před zahraniční konkurencí?  Je možné dosáhnout technologické úrovně zahraničních výrobků při větší investici do českého obranného vývoje?
  • Měly by být výrobky českého zbrojního průmyslu primárně určeny pro vyzbrojování AČR nebo pro export?
  • Je pro ČR případně výhodné, aby své výrobní kapacity pronajala zahraničním zbrojním firmám?
  • Měl by být nákup přes prostředníky zcela vyloučen z možností akvizice nového vojenského vybavení?
  • Poskytuje Národní úřad pro vyzbrojování dostatečnou ochranu před manipulováním veřejných tendrů?
  • Mělo by být tendry v budoucnu cela nahrazeny nákupy přes agentury NATO a EU?
  • Má být AČR vyzbrojována v souladu s možnými zahraničními misemi (zapojení v EU battlegroup atd.)? Podle jakých dalších aspektů se rozhoduje o technologiích, které AČR využívá?
  • Čím by se měl řídit výběr exportních trhů? Je pravděpodobná změna orientace na nové státy?

I na ně budou přední experti či stínový ministr obrany za ČSSD odpovídat na středeční DEBATĚ O ČESKÝCH ZÁJMECH.

 Shlédněte naši videopozvánku:

KDY: ve středu 27. března od 17:00 – 18:40 (vstup do sálu je umožněn od 16:30)

KDE: v Divadelním sále Malostranské besedy (1. patro), Malostranské náměstí 35/21, Praha

REGISTRUJTE se jednoduchým formulářem https://tiny.cc/2waztw (zbývají poslední místa).