Search
Close this search box.

Background paper: Česká imigrační politika – stát se stává vyhledávanou cílovou zemí?

Cílem tohoto analytického textu je zmapovat veřejnou a odbornou diskuzi o směřování české imigrační politiky v evropském kontextu. Tento dokument je dílčím výstupem Programu o českých zájmech v Evropě pro talentované studenty. Tento dokument sloužil jako podklad pro veřejnou debatu, kterou think-tank Evropské hodnoty pořádal 13. února v Praze. Postoje prezentované v textu vyjadřují názor autorů a nemusejí se shodovat s postoji  organizátora (Evropské hodnoty) ani partnerů projektu.

DOKUMENT KE STAŽENÍ V PDF