Search
Close this search box.

At the international level, the Czech government should support the demands of the new Moldovan President Maiya Sandu for the withdrawal of Russian troops from Transnistria

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Po svém zvolení Maia Sanduová, která získala od moldavských voličů silný mandát a legitimitu, prohlásila, že bude usilovat o stažení 1500 ruských „mírotvorců“ z Podněstří, kteří by měli být nahrazeni civilní pozorovatelskou misí OBSE.

V Podněstří se už 28 let nestřílí, žádná ze stran nevykazuje známky a ochotu znovu válčit. Navíc jsou ekonomiky Moldavska i „separatistického“ Podněstří tak vzájemně provázané, že by jakýkoliv nový ozbrojený konflikt poškodil obě strany. Území Podněstří dále zároveň spadá pod zónu volného obchodu s Evropskou unií, kam směřuje skoro třetina exportu této Ruskem kontrolované enklávy.

Mírová mise vedená Ruskem by měla být co nejrychleji ukončena a nahrazena mezinárodní civilní misí, například OBSE. Pro další setrvání ruské armády v Podněstří neexistují další nezbytné důvody. Moldavsko je navíc podle své ústavy neutrální zemí, na jehož teritoriu (a Podněstří je de iure jeho součástí) by se neměly nacházet vojenské jednotky cizích států, a to bez souhlasu legitimních moldavských představitelů a institucí.

Česká vláda by proto měla na mezinárodní úrovni (EU, OBSE, NATO, OSN) maximálně podporovat oprávněné požadavky demokraticky zvolené prezidentky suverénního státu na co nejrychlejší stažení ruské armády z moldavského území.