Search
Close this search box.

Annual report on the state of the Czech disinformation scene in 2019

Jádro české dezinformační scény je dlouhodobě tvořeno zhruba 40 aktivními dezinformačními a manipulativními weby. Toto číslo lehce kolísá, neboť síť dezinformačních webů je proměnlivá, některé weby zanikají, jsou ale nahrazovány novými. Dlouhodobě se však jejich počet pohybuje kolem 40 a aktuální seznam jich čítá 41.

Cílem této výroční zprávy je podat aktuální informace o stavu české dezinformační scény a jejím vývoji v roce 2019. Obsahem bude:

  • aktualizovaný seznam aktivních a relevantních dezinformačních webů
  • základní statistika aktivity a čtenosti jednotlivých webů
  • rozdělení do skupin podle produkovaného obsahu
  • nejdůležitější české a zahraniční kauzy diskutované na dezinformační scéně v uplynulém roce
  • trendy, které změnily nebo ovlivnily dezinformační prostředí za minulý rok
  • seznam nejaktivnějších dezinformátorů mezi politiky