Search
Close this search box.

16 nejdůležitějších závěrů z Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2016

Think-tank Evropské hodnoty vydává nový odborný podklad, který nabízí ucelený výběr nejdůležitějších bezpečnostních hrozeb, tak jak je definovala Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě z roku 2016. Předkládané hrozby jsou charakteristické tím, že je nelze časově ohraničit. Jsou tedy aktuální i v tomto roce, byť se jejich projevy mohu lišit. Jedná se zejména o energetickou bezpečnost, o jejíž ovlivňování usilují státní i nestátní aktéři. Dále o migraci a s ní spojené jevy, které představují klíčové téma na evropské úrovni a které měly moc polarizovat českou společnost. Extremismus, který se své nejvyhrocenější podobě manifestuje ve formě terorismu. Poslední část podkladu se věnuje vlivovým a dezinformačním aktivitám Ruské federace a Číny, které mimo jiné mají snahu proniknout do nejvyšších pater státní moci a ovlivňovat tak směřování České republiky.