Search
Close this search box.

Stážistka / Stážista v obsahové sekci programu Red Watch

Chcete absolvovat obsahově orientovanou stáž a získat reálnou praxi? Neváhejte a investujte svůj čas a potenciál smysluplně. Vyzkoušejte si mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnostní politiky zaměřenou na oblast Indo-Pacifiku!

Red Watch je analytický program Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, jehož cílem je odhalovat a konfrontovat způsoby, kterými Čínská lidová republika rozšiřuje svůj politický vliv a řídí dezinformační, vlivové a mocenské operace namířené proti demokraciím ve zbytku světa. V rámci tohoto programu nyní nabízíme stáž zaměřenou na dění v regionu, sledování čínského vlivu, jeho analýzu a na sledování souvisejících relevantních informací, které pomáhají bránit se vlivovým nástrojům ČLR.

 

CO VÁŠ ČEKÁ:

Týmová i samostatná činnost, konkrétně:

 • Základní analytická činnost – příprava rešerší na dané téma, načítání publicistických a odborných článků a výtahy z nich, psaní krátkých informační anotací pro náš briefing;
 • Další obsahová podpora analytikům v programu Red Watch;
 • Kvalitativní práce s textem, výpomoc analytikům s překlady textů z angličtiny do češtiny, popř. z češtiny do angličtiny;
 • Výpomoc s organizací a přípravou akcí;
 • Případná spolupráce na větších a částečně mezinárodních projektech.

 

CO VÁM NESMÍ CHYBĚT:

 • Výborná znalost českého jazyka v psané i mluvené formě;
 • Výborná znalost anglického jazyka v  psané i mluvené formě;
 • Výzkumné a analytické schopnosti (schopnost zpracovávat a interpretovat informace);
 • Týmový duch, avšak i samostatnost, pečlivost a zejména zodpovědnost.
 • Cit pro psaní;
 • Alespoň základní vhled do politických reálií v mezinárodních vztazích;
 • Znalost a orientace v reáliích indopacifického regionu výhodou;
 • Studium relevantního oboru: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy, Evropská studia, Mediální studia, Žurnalistika, Právo apod. Studium však není nezbytně nutné, pokud uchazeč prokáže dostatečný zájem o téma a svou orientaci v něm.
 • Výhodou je znalost dalšího jazyka, zejména čínštiny, japonštiny nebo korejštiny
 • Výhodou je orientace v  oboru mezinárodních vztahů a politologie.

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 • tří až čtyřměsíční neplacenou stáž; popř. podle domluvy.
 • spolupráci na cca 10 – 15 hodin týdně – podle domluvy; avšak velkou flexibilitu v pracovní době.
 • možnost seberealizace, dovednostního růstu a prohlubování schopnosti expertízy na akademické úrovni pod odborným vedením.
 • poskytnutí referencí a potvrzení stáže po jejím úspěšném absolvování;
 • možnost účasti na našich akcích  pro českou a zahraniční expertní komunitu;
 • práci v přátelském mezinárodním týmu mladých profesionálů v dynamicky se rozvíjející nevládní organizaci;
 • flexibilní spolupráci a respektování studijních povinností.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT:

 • Vyplňte odpovědní formulář níže a přiložte svůj životopis a ukázku krátkého analytického textu z oblasti bezpečnosti, mezinárodních vztahů apod., která bude alespoň částečně obsahově souviset s náplní stáže.

HARMONOGRAM:

Pohovory s vybranými uchazeči: od 01.05.2024

Začátek stáže: Podle domluvy s konkrétními uchazeči

KONTAKT:

Ondřej Málek
Project, HR and Office Coordinator
ondrej.malek(at)europeanvalues.cz

Osobní údaje uchazečů budou využity výhradně pro zpracování daného výběrového řízení a v souladu s GDPR, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).