Debunking Myths about EVC

Nepravda č. 1: Parlamentní listy zveřejnily 26. 8. 2016 článek Jana Schneidera, který ve svém rozsáhlém textu spekuluje o údajném financování terorismu přes lidskoprávní agendu nejrůznějších neziskových organizací a ve kterém označil za zahraniční agenty amerického miliardáře George Sorose mimo jiné i Ligu lidských práv (LLP) a Evropské hodnoty (EH). Text s obdobným obviněním vydal server Eurozprávy 14. 12. 2016: 

Vyjádření Ligy lidských práv a think-tanku Evropské hodnoty:

Pan Schneider vyčetl z výroční zprávy EH, že v roce 2014 dostala od LLP více než 675 tisíc korun a protože stejnou částku nenašel ve výroční zprávě LLP, rozhodl se na tom postavit celý příběh. Příběh o tom, že jsou tu peníze, o nichž se neví, odkud se vzaly a kde opravdu skončily.

Stačilo se přitom jednoduše zeptat. Think-tank Evropské hodnoty plnil v letech 2014 a 2015 dílčí úkoly pro Ligu lidských práv v projektu o nárůstu extremismu v zemích střední Evropy, který financoval OSF Think Tank Fund. Výše zmíněná částka odpovídá službám, které v rámci tohoto projektu EH realizoval a Lize lidských práv fakturoval. Ve výročních zprávách Ligy lidských práv  je celková vyfakturovaná částka rozúčtovaná v rámci příslušných nákladových kapitol, např. „Odborné služby“ aj.

Šlo o standardní projekt zahrnující výzkum, workshopy se středoevropskými politiky o migrační a azylové politice, nebo veřejné debaty. Do projektu byla zapojena řada mezinárodních institucí. Hlavním cílem bylo připravovat středoevropské demokratické politiky na problémy, které mohou nastat s migrační krizí a problémy s integrací přistěhovalců, což se s časovým odstupem ukazuje jako prozíravé. Všechny informace o projektu lze nalézt na webu www.facingextremism.eu.

Pokud by si autor článku přečetl samotná politická doporučení, tak by seznal, že se obsahově zásadně neliší od současné pozice české vlády, kterou jistě nelze považovat na bezstarostně naivní. Padá tak i obvyklá konspirační teorie o „Sorosově ďábělském plánu na zničení Evropy importem islamistů“.

Dan Petrucha, Liga lidských práv

Jakub Janda, Evropské hodnoty


Nepravda č. 2: Redaktor Echo 24 Daniel Kaiser v 29. 10. 2016 ve svém textu o novém Centru boje proti terorismu a hybridním hrozbám mimo jiné uvádí, že „dvě třetiny rozpočtu think-tanku Evropské hodnoty pocházejí z vládních peněz, českých i unijních“. Výroční zpráva za rok 2015 ale ukazuje, že uvádí nepravdivý údaj.

Vyjádření think-tanku Evropské hodnoty:

Na našem webu je na jeden klik dohledatelné, že rozpočet Evropských hodnot za rok 2015 ve výši pouhých 4,2 milionu korun byl z 66% tvořen ze soukromých zdrojů. Lze se to dočíst ve veřejné výroční zprávě nebo dopočítat na našem transparentním účtu. Z veřejných zdrojů ČR to bylo jen 8 %. Z prostředků EU jsme financovali projekty ve výši 19% našeho ročního rozpočtu. Jsme jediným českým institutem svého druhu, který má jak transparentní financování, tak většinu svých příjmů od soukromých dárců.

Naše zkušenost posledních dvou let ukazuje, že pokud nevládní instituce věnující se politice realizuje projekty, které něco konkrétně pozitivního přinášejí, lze i v Česku najít soukromé donory, kteří tyto aktivity podpoří. Již dnes mají Evropské hodnoty několik desítek donorů, kteří podporují naše aktivity ve výši stovek tisíc korun měsíčně.

V rámci Programu pro soudržnou společnost se věnujeme migrační politice a problémům s integrací muslimů v Evropě tak, aby Česko nezopakovalo chyby západoevropských států. Našim doporučením naslouchají jak politici demokratických stran, tak experti bezpečnostních a zpravodajských institucí českého státu. Tento program podporují lidé, kteří považují masovou migraci a islámský extremismus za urgentní hrozbu.

Teprve před rokem jsme spustili program Kremlin Watch, který se věnuje nepřátelským vlivovým a dezinformačním aktivitám Ruska a jeho spojenců. Veřejně rozkrýváme vazby osob a skupin, které v Česku vydělávají na masové výrobě lží, sledujeme jednání politiků inklinujícím k ruské diktatuře a pomáháme evropským státům v přípravě strategií, jak ruským subverzivním operacím čelit. V tomto roce jsme byli pozváni na konzultace britským ministerstvem zahraničí, německými, polskými či slovenskými vládními institucemi, nebo jsme v Praze uspořádali uzavřené jednání státních specialistů z 15 spojeneckých zemí. Program Kremlin Watch dnes podporuje přes 60 dárců a každý týden přibývají další.

Třetí důležitou aktivitou je vzdělávací program, v rámci něhož ročně projde praxí v naší instituci zhruba padesátka mladých lidí, kteří chtějí pracovat ve státní správě a politice. Kromě toho ročně objedeme desítky českých středních škol, kde se studenty diskutujeme o základních principech demokracie, nebo o tom, proč je pro Česko dobré zůstat součástí rodiny západních demokracií.

Jsme transparentní v našich cílech, aktivitách i financování. Tak to má být, když se snažíte jako aktivní občané ovlivňovat politiku svého státu. Naším cílem není nic jiného, než abychom si v Česku udrželi liberální demokracii, bezpečnost a prosperitu v rámci euroatlantického společenství svobodných států.

Radko Hokovský, výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty


Nepravda č. 3: Redaktor Echo 24 Daniel Kaiser v dodatku ke svému komentáři z 29. 10. 2016 (viz Nepravda č. 2) uvádí: „Omlouvám se za chybu. Dvě třetiny rozpočtu měly Evropské hodnoty pokryty z veřejných peněz v předchozím roce, jak mi letos sdělil osobně Radko Hokovský při jednom společenském setkání. Nenapadlo mě, že Evropské hodnoty budou schopny navýšit podíl peněz od soukromých dárců. Nicméně ani z Hokovským uváděných 66 procent příjmů nejsou všechny soukromé. Druhou největší položku tvoří dar od Ligy lidských práv, která sama je nemalou měrou financována ze strukturálních fondů, z Evropského sociálního fondu, norských fondů, americké ambasády v ČR apod.“

Vyjádření think-tanku Evropské hodnoty:

Spekulace o Lize lidských práv je zbytečná, protože ve výroční zprávě za rok 2015 jasně píšeme, že peníze, které jsme od Ligy lidských práv dostali, byly v rámci společného projektu financovaného soukromou nadací Open Society Foundations – Think Tank Fund, kde byly Evropské hodnoty hlavním partnerem. Nejde tedy o žádné veřejné peníze. Tento fakt si každý novinář může ověřit u samotného donora.


Nepravda č. 4: Martin Koller v článku na webu Nová Republika z 29. 11. 2016 napsal následující: „Největší ostudou je ovšem fakt, že součástí totalitního pracoviště správných názorů se stala Sörösem placená neziskovka Evropské hodnoty reprezentovaná Jakubem Jandou. Oni se doslova stali státními úředníky, a to na silovém ministerstvu. Například v USA by něco takového vůbec nebylo možné. Především je třeba se zeptat, jak může osoba placená zahraniční rizikovou neziskovou, zamíchanou do občanských válek po světě a podpory invaze islámského terorismu do Evropy získat bezpečnostní prověrku? Odpovědět by měl kdysi objektivní Národní bezpečnostní úřad.“

Vyjádření think-tanku Evropské hodnoty:

Z kontextu článku je zřejmé, že tzv. „totalitním pracovištěm“ Martin Koller myslí Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vzniklé na při Ministerstvu vnitra České republiky. Jeho zřízení bylo jedním z našich doporučení v rámci Auditu národní bezpečnosti, ve kterém působíme jako oficiální konzultanti kapitoly Působení cizí moci na území ČR. Nejsme však zaměstnanci Centra ani ministerstva, v žádném případě tedy nepůsobíme jako státní úředníci. Martin Koller tedy uvádí faktickou nepravdu, kterou si mohl kdykoliv ověřit jak u nás, tak na MVČR.


Nepravda č. 5: Parlamentní listy 1. 12. 2016 citovaly Miroslava Polreicha: „Ministerstvo vnitra mi poslalo pozvánku na nějakou konferenci, která se konala v budově ministerstva. Šel jsem tam, poslouchal jsem příspěvky, hlavní slovo tam měli Ukrajinci, kteří tam vyprávěli: nemyslete si, Rusové napadnou Evropu, bude nukleární válka. To byl první den. Nelíbilo se mi, že ministr vnitra organizuje takovou blbost a nechá tam takové lidi vůbec mluvit. No ale přišel jsem na další den konference, došel jsem do sálu a v tu ránu vyskočil nějaký malý mužík a tlačil mě ven se slovy, že tam nemám co dělat, že tam nemám přístup atd. Argumentoval jsem, že mě pozvalo ministerstvo a toto je budova ministerstva. On mi vpálil: mě to nezajímá, ministerstvo jen zajišťuje servis, my to tady řídíme! Zeptal jsem se ho: a vy jste kdo? Odpověděl, že je Jakub Janda. Ten mi dal lekci, že vlastně dnešní ministr vnitra je podřízen Jakubovi Jandovi. Jinak jsem tomu nerozuměl. No, takže já mám zkušenost s Evropskými hodnotami,“ popsal do detailu Miroslav Polreich.

Vyjádření think-tanku Evropské hodnoty:

V Praze think-tank Evropské hodnoty pořádal mezinárodní konferenci STRATCOM SUMMIT. Ta měla veřejnou část – debatu ministra vnitra ČR Milana Chovance a předsedy Vojenského výboru NATO Petra Pavla, která se konala ve čtvrtek 20. října 2016 ráno. Na tuto veřejnou debatu byla pozvána veřejnost, pan Polreich se jí zúčastnil. Další dny se konference účastnili pouze pozvaní mezinárodní experti, akce se vzhledem k citlivosti tématu odehrávala v neveřejném režimu, což je u odborných bezpečnostních témat obvyklé. Pan Polreich neříká pravdu a to hned několikrát.

Zaprvé, od MVČR pozvánku dostat nemohl, jelikož v daný den v daném prostoru pořádal akci think-tank Evropské hodnoty. MVČR pouze poskytlo prostory pro pořádání této odborné  konference, za její obsah a účastníky byl zodpovědný organizátor, tedy think-tank Evropské hodnoty. Tak standardně pořádání konferencí na půde veřejných institucí funguje. Žádnou pozvánku na pokračování odborné konference pan Polreich nedostal, tudíž nebyl na seznamu osob, které by policejní ochrana MVČR vpustila dovnitř konferenčního sálu.

Zadruhé, pan Polreich také lže v tom, že „došel do sálu”. Byl zastaven na registraci, odkud byl po verbálních agresivních projevech vůči organizátorce z našeho týmu požádán příslušníkem policejní ochrany MVČR, aby odešel.

Odnikud tedy nebyl „vyhozen”. Dorazil na akci, na kterou nebyl pozván a logicky na ní nebyl vpuštěn. Jako soukromá nevládní instituce zabývající se mimo jiné nepřátelským ruským vlivem totiž bývalé agenty komunistických zpravodajských služeb dodnes hájících agresivní politiku Putinova Ruska na některé akce nezveme.

Jakub Janda, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty


Nepravda č. 6: Ve veřejné debatě je řadou aktérů opakovaně tvrzeno, že think-tank Evropské hodnoty prosazuje cenzuru nebo připravuje seznam „zakázaných webů“.

Rozsáhlejší reakce think-tanku Evropské hodnoty je dostupná v textu pro Lidovky.cz.


Nepravda č. 7:  Časopis Týden 1. 8. 2016 vydal text Ondřeje Féra obsahující tuto pasáž: „Trvám na tom, že základním parametrem demokracie je svoboda vést diskusi, a pokud nedojde na vybízení k trestným činům, je nezbytné ponechat tuto svobodu neomezenou. Současná vláda je očividně jiného názoru. Vzniknout by tak měl třeba úřad, který bude na internetu “bojovat s nepravdivými informacemi”. Na projektu bude spolupracovat “think tank” Evropské hodnoty, respektive jeho odnož Kremlin Watch. Ta se zabývá tím, že každého, kdo zastává jiná politická stanoviska, prověří z hlediska údajné kolaborace s Ruskem. Jak bude výše zmíněný boj vypadat, si lze docela dobře představit. Vzniknou seznamy nepohodlných lidí v informačním prostoru, dojde na mazání facebookových profilů, a když to jen trochu půjde, jistě i na zavírání webových stránek.“

Vyjádření think-tanku Evropské hodnoty:

Práce programu Kremlin Watch nespočívá v tom, „že každého, kdo zastává jiná politická stanoviska, prověří z hlediska údajné kolaborace s Ruskem“. Jeho cílem je rozkrývat a čelit jednotlivým nástrojům hybridní války Ruské federace zaměřené proti liberálně-demokratickému systému. Při upozorňování na dezinformace nebo finanční a personální struktury stojící za vlivem Kremlu v Česku využíváme svobody projevu k tomu, abychom popsali to, co považujeme za hrozbu. Každý má právo říkat svůj názor, tak my říkáme ten náš. K tomu je svoboda projevu a k tomu je občanská společnost. Přesně to také odlišuje dnešní Česko od autoritářských režimů. V nich je svobodná a asertivní občanská společnost režimem utlačována a umlčována. Nesnažíme se nikomu zakázat, aby vyjadřoval svá politická či jiná stanoviska. Neusilujeme o mazání facebookových profilů ani zavírání či rušení webových stránek. Šíří-li však někdo ve veřejném prostoru lži, a poškozuje tak slušnou veřejnou debatu založenou na faktech, považujeme za důležité na toto jednání upozornit.

Jakub Janda, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty


Nepravda č. 8: Haló noviny uveřejnily 16.1.2017 text Jaroslava Kojzara “Od svlékání po »führerovské« školení”, ve kterém autor píše “Jenže byla tam ještě jedna fotografie. Jakub Janda na ní byl zobrazen v uniformě. Ne ledasjaké. Ale dokonce v generálské. Nosil ji na sobě člověk, jenž se chlubil hodností SS-Obergruppenführer. (...Vzít si ji na sebe, nechat se vyfotografovat a vystavit k odivu, to je ještě »horší kafe« (…).

Vyjádření think-tanku Evropské hodnoty:

Jedná se o fotomontáž uveřejněnou na Vlasteneckých novinách. K ničemu podobnému nikdy nedošlo.


Reakce na text “Podivné postupy Evropských hodnot. Mluvme o bezpečnosti, ale bez ideologie”, který vyšel na serveru Lidovky.cz.

Autoři polemiky nás obviňují z nedostatečné odbornosti a skryté ideologičnosti, což ani v jednom případě nesedí. Zaprvé, jsme standardní nevládní odbornou institucí s vyhraněnými názory srovnatelnou s podobnými think-tanky ve světě (např. britský Quilliam Foundation, americký Atlantic Council či maďarský Political Capital), jejímž hlavním cílem je formulovat a ve veřejné debatě prosazovat konkrétní praktická doporučení použitelná pro státní správu a politiky. Naopak nejsme a nechceme být akademickým pracovištěm a nemáme ambici publikovat recenzované články ve vědeckých časopisech. Kvalitu a relevanci našich výstupů dokazuje fakt, že jsme žádáni o expertízu politickými stranami napříč spektrem, státními institucemi, bezpečnostními složkami i zpravodajskými službami doma i mezi spojenci v zahraničí.

Zadruhé, svá ideologická východiska neskrýváme, ale naopak se k nim hrdě hlásíme. Naší ideologií je liberální demokracie jakožto ideál i politický systém, který usiluje o ochranu osobní svobody, lidské důstojnosti a rovnoprávnosti svých občanů. Základními zdroji této naší ideologie jsou platná Ústava České republiky a aktuální Bezpečnostní strategie našeho státu. Za podezřelé naopak považujeme pokusy vyjadřovat se k cílům bezpečnostní politiky bez přiznání vlastních ideologických východisek.

Celou polemiku bohužel nemůžeme považovat za seriózní a upřímnou snahu o navázání konstruktivního dialogu, přestože pro nás byla podnětem pro revizi našich interních recenzních a publikačních postupů, které jsme zpřesnili, aby nedocházelo k opakování dílčích nedostatků, kterých jsme si vědomi. Text je spíše projevem odlišných hodnotových, ideologických či politických pozic, přestože to autoři v textu opakovaně odmítají. Příkladem budiž snaha nás jen tak mimochodem onálepkovat jako neokonzervativce, aniž by toto tvrzení bylo jakkoliv vysvětleno či doloženo.

Jiným případem vyjevujícím zaujatost autorů je, když aktivity Putinova režimu, tj. okupaci území sousedního státu a agresivní kybernetické útoky vedené proti ostatním zemím, označuje za „asertivní“ zahraniční politiku. Podle slovníkové definice je “asertivita“ schopnost prosadit svůj názor, avšak ne na úkor druhých, což současné jednání Ruské federace v žádném případě nesplňuje. Kromě okupace území sousedních států má jeho agresivní politika na svědomí téměř 10 000 mrtvých Ukrajinců.


Reakce na text “Zkoumali jsme „průhledné“ financování Jandovy neziskovky Evropské hodnoty. Výsledek? Posuďte sami”, který vyšel 15. 4. 2017 na serveru www.parlamentnilisty.cz

(1)

Žádný transparentní účet neposkytuje a ani nemůže poskytovat úplné informace o jednotlivých platbách, protože tato sdělení jsou omezena rozsahem a vlastník transparentního účtu nemá kontrolu nad tím, jak srozumitelné zprávy pro příjemce poskytne odesílatel platby. Od toho máme uvedeny kontakty na webu, aby se každý zájemce mohl dotázat na detailní údaje k jakékoliv položce na našem transparentním účtu. Plná jména dárců pak poskytujeme ve výroční zprávě.

Pokud jde o Vámi označenou platbu 15. 8. 2016 (216 000,- Kč), jedná se o proplacení faktury od Informační kanceláře Evropského parlamentu (IKEP) ve spolupráci, s níž jsme realizovali projekt, jehož veřejným výstupem byla mimo jiné série akcí 2. 6. 2016 v Brně pod názvem Regionální diskusní fórum (RDF 2016).

(2)

Co se týče vztahu mezi Evropskými hodnotami z.s. a Centrem SEBEVĚDOMÉ ČESKO z.ú., jde o naprosto standardní spolupráci dvou právnických osob, o kterých se základní informace snadno dozvíte z veřejných registrů. Na portálu Ministerstva spravedlnosti je ve výpisu z rejstříku ústavů jasně uvedeno, že zakladatelem Centra SEBEVĚDOMÉ ČESKO z.ú. jsou Evropské hodnoty z.s. EH Centrum založily za účelem realizace specifických projektů. V současné době Centrum především realizuje Program pro soudržnou společnost (PSS), který stojí na soukromých darech. Kromě vlastní primární činnosti se Centrum podílí na finanční podpoře mezinárodního fóra o vnitřní bezpečnosti HOMEAFFAIRS, které pořádají EH. To se týká i daru, na který odkazujete, kdy CSC věnovalo EH 1. 3. 2017 částku 285 000,- Kč na akce ve V4, které přispívají k naplňování cílů Programu pro soudržnou společnost.

Centrem SEBEVĚDOMÉ ČESKO z.ú. má samozřejmě také transparentní účet u České spořitelny a vydává výroční zprávy o svém financování.

(3)

Ani na našich příjmech od Open Society Foundations (OSF) není nic záhadného. Ke spekulacím pana Schneidera jsme se již dříve vyjádřili: Liga lidských práv realizovala projekt podpořený OSF Think Tank Fund a Evropské hodnoty dodávali Lize dílčí služby v rámci projektu, za které jsme Lize fakturovali. Proto nejde o dar, který by nám Liga dala, jelikož šlo o poskytování služeb.