Další newslettery

Na základě našich expertních zdrojů vydáváme analytické newslettery (veřejné i neveřejné) a specializované zpravodaje sledující vývoj bezpečnostní politiky, odhalování nepřátelských vlivů a zásadní oblasti probíhajících konfliktů skrze různé regiony. Níže jsou archivní newslettery, na které navazujeme dle aktuální situace.

Newsletter vycházel do roku 2020.

Je měsíční zpravodaj, jehož cílem je shrnout nejnovější vývoj politiky a nevládních aktivit v oblasti monitoringu, odhalování a boje proti nepřátelským zahraničním vlivům na západním Balkáně.

Přečtěte si PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ

Newsletter vycházel do roku 2021.

Tento newsletter vám poskytne informace o největších a nejvýznamnějších dezinformačních případech z informačního prostoru Bosny a Hercegoviny, jakož i úsilí v boji proti dezinformacím v regionu.

Přečtěte si PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ

Newsletter vycházel do konce roku 2021.

Tento newsletter vám poskytne aktuální vývoj politiky a nevládní aktivity v oblasti monitorování, odhalování a boje proti nepřátelskému cizímu působení v Gruzii.

Přečtěte si PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ

Newsletter vycházel do dubna 2022.

Měsíční newsletter, který obsahuje zprávy a komentáře o aktuálním stavu prokremelské dezinformace v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Přečtěte si PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ.

Newsletter vycházel do dubna 2022.

Belarus Watch Briefing je obtýdenní zpravodaj monitorující ruský vliv na Běloruskou ekonomiku, veřejnou správu a bezpečnostní aparát, jak v soukromém sektoru, tak v rámci občanské společnosti.

Přečtěte si PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ

Двотижневе видання, орієнтоване на українську аудиторію, особливо на тих, хто хоче зрозуміти ширший міжнародний контекст розвитку навколо своєї країни — України.
Ньюзлеттер висвітлюватиме останні новини та події, як-от відносини та переговори між Україною та ЄС, енергетичну кризу, що розгортається в Європі, або міжнародні зусилля щодо допомоги Україні в післявоєнній відбудові.
Українська громадськість зараз, на жаль, досить ізольована від подібних новин і їй часто не вистачає контексту. Це може призвести до взаємного непорозуміння та неправильних інтерпретацій.
Метою цього нового інформаційного продукту є підвищення медіаграмотності українського суспільства щодо висвітлення міжнародних новин.

ВИДАНІ БРИФІНГИ