Search
Close this search box.

Na české scéně existují desítky webů prezentujících náhled na domácí i mezinárodní scénu, který je zatížený dezinformacemi a vlivovými operacemi Ruské federace. Tyto na denní bázi produkují dezinformace, komentují domácí i zahraniční dění a dávají prostor extrémním názorům a zavádějícím úvahám o realitě, ve které žijeme.

Jaké jsou konkrétní manipulační techniky, které dezinformační weby využívají, aby mnohdy i velice vnímavé čtenáře uvedly v omyl? Podařilo se nám vypozorovat těchto deset nejběžnějších.

MANIPULAČNÍ TECHNIKY DEZINFORMAČNÍCH WEBŮ

techniky_cover