Veronika Krátka Špalková

veronika.kratka.spalkova(at)europeanvalues.cz

Veronika Krátka Špalková je držitelkou bakalářského titulu v oboru politologie a evropských studií a magisterského titulu v oboru mezinárodních vztahů a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jeden rok magisterského studia na univerzitě v Helsinkách, kde se zaměřila především na politickou filozofii a politickou angažovanost v Rusku. V současné době působí jako doktorandka v oboru politologie na Palackého univerzitě a zaměřuje se na výzkum propagandy a dezinformací. Do Bezpečnostního Centra Evropských Hodnot nastoupila před třemi lety, nejprve jako stážistka a postupně se vypracovala na pozici analytika, kterou dnes zastává. Pracuje jako analytička ve specializovaném programu Kremlin Watch, kde je odpovědná za sledování české dezinformační scény.

Vystoupení a zmínky v médiích

Publikace